"Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód".

Paulo Coelho   

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Pod Dębem"
w Dąbrowie Górniczej  ul. Norwida 1

Galeria

ROK 2018

Życzenia Wielkanocne 2018

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.


katowice.tvp.pl/35981920/obchody-swiatowego-dnia-chorego-modlitwa-i-eucharystia

XXVI Światowy Dzień Chorego 12.02.2018 r.

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.ROK 2017

VIII Międzynarodowy Przegląd Umiejętności
Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów
i Osób Niepełnosprawnych PUMA 2017
26-27.09.2017 r.
kanal99.pl/2017/09/przeglad-umiejetnosci-artystycznych-domow-pomocy-spolecznej-puma-2017-wideo/56670
www.dziennikzachodni.pl/forum-seniora/aktualnosci/a/dabrowa-gornicza-trwa-przeglad-artystyczny-puma-2017-zdjecia,12522556/
Podziękowanie ze Słowacji PUMA 2017

PUMA 2017

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.


Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Starość w drodze, czyli mądrość życiowa i los człowieka późnej dorosłości” 28.09.2017 r.

Sesja I:
1. prof. zw. dr hab. Adam A. Zych
„Wstrzymaj się chwilo” – geragogika losu i mądrości życiowej
- Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
2. dr hab. prof. UJK Leszek Wieczorek
Bezdroża starości z punktu widzenia prawa i kryminologii
- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
3. dr n. med. Izabela Wróblewska
Człowiek starszy we współczesnym świecie
- Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
4. dr hab. prof. UP Zofia Szarota
Zajęty czas wolny. Pasje, zainteresowania, aktywność
- Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
5. dr hab. lek. med. Dariusz Włodarek
Żywienie osób starszych - czy znaczne modyfikacje diety są konieczne
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sesja II:
1. dr Joanna Górna
Wpływ aktywności umysłowej i ruchowej na zdrowie i los człowieka
w okresie późnej dorosłości
- Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
2. prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka
Architektura w kontekście potrzeb seniora
- Politechnika Wrocławska
3. dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek Choroba
Alzheimera w rodzinie
- Gdański Uniwersytet Medyczny
4. dr hab. prof. UAM Dobroniega Trawkowska
Dobre praktyki w pomocy osobom starszym i ich rodzinom
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 2017

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.


Światowy Dzień Chorego 2017

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.ROK 2016

Konferencja naukowo-szkoleniowa
pt.: „Starość – jej ciemność, jej światłość…”

Konferencja 07.10.2016

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.


Międzynarodowy Przegląd PUMA 5-6.10.2016

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.


XXIV Światowy Dzień Chorego

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.