"Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód".

Paulo Coelho   

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Pod Dębem"
w Dąbrowie Górniczej  ul. Norwida 1

RODO

RODO
w
Domu Pomocy Społecznej
"Pod Dębem"
w Dąbrowie Górniczej


Na podstawie: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


Administratorem Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej
"Pod Dębem" jest Dyrektor Domu  - tel. 32 2642323,
adres e-mail: dpsdg@poczta.onet.pl, z siedzibą przy ul. Norwida 1,
41-300 Dąbrowa Górnicza.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej
"Pod Dębem" jest pani Małgorzata Janeczek - tel. 32 2642323 wew. 103, adres e-mail: dpsdg4@onet.pl, z siedzibą przy ul. Norwida 1,
41-300 Dąbrowa Górnicza.

DEKLARACJA

POLITYKA PRAW I WOLNOŚCI