"Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód".

Paulo Coelho   

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Pod Dębem"
w Dąbrowie Górniczej  ul. Norwida 1

Przetargi

Klauzula informacyjna RODO

OGŁOSZENIE
Ochrona osób i mienia w 2021 r.

Informacja z wyboru oferty

BZP udzielenie zamówienia

OGŁOSZENIE
Zapytanie ofertowe
Dostawa artykułów spożywczych w 2021 r.
- sypkie

Informacja z wyboru oferty

OGŁOSZENIE
Dostawa artykułów spożywczych w 2021 roku

Informacja z wyboru ofert

BZP udzielenie zamówienia

OGŁOSZENIE
Zapytanie ofertowe
Dostawa artykułów spożywczych w 2020 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE 
Środki czystości i higieniczne w 2020 r.
 
 
OGŁOSZENIE 
Ochrona osób i mienia w 2020 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Dostawa artykułów spożywczych w 2020 r.