"Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód".

Paulo Coelho   

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Pod Dębem"
w Dąbrowie Górniczej  ul. Norwida 1

O nas

Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"
w Dąbrowie Górniczej


Strukturę organizacyjną oraz zadania Domu
określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny


Statut

Regulamin Organizacyjny


KOSZT UTRZYMANIA:
3.764,05 zł

Misją Domu jest
wszechstronna i indywidualna pomoc mieszkańcom w godnym życiu, przeżywaniu i akceptowaniu starości, zachowaniu samodzielności, rozwoju talentów i zainteresowań.  

INFORMACJE PODSTAWOWE:

Rok powstania     - 1983

Liczba miejsc       - 110

Przeznaczenie     - dla osób przewlekle somatycznie chorych

Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i skierowania z gminy właściwej dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej, po uprzednim uzgodnieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

      Budynek Domu Pomocy Społecznej znajduje się niemal w centrum miasta i usytuowany jest w osiedlu mieszkaniowym. Wydzielony teren DPS zajmuje powierzchnię 6 719 m², znajduje się tu oprócz budynku mieszkalnego także ogród. Dom zapewnia mieszkania dla 110 osób w pokojach 1 i 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym  i aneksem kuchennym.  Mieszkania wyposażone są w niezbędne meble i sprzęty. Zdarza się, że mieszkanie na życzenie mieszkańca, wyposażone jest w jego prywatne meble i sprzęt. Każdy mieszkaniec posiada klucz do własnego lokum. 
          Podstawowymi aktami prawnymi, na których opiera się program pracy – jest Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23.08.2012 r. Każdy nowo przyjęty mieszkaniec ma możliwość zapoznania się z pełnym tekstem w/w aktów prawnych.

Oferta czasu wolnego:

Zajęcia plastyczne

Zajęcia odbywają się w pracowni terapii zajęć plastycznych. Celem zajęć plastycznych jest umożliwienie mieszkańcom wyrażenia przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach, tłumione, oraz odreagowania emocji i napięć.
Zajęcia plastyczne prowadzone są grupowo, a także indywidualnie.

Muzykoterapia

Zajęcia odbywają się w przeznaczonej na ten cel pracowni muzykoterapii.Terapeutka przygotowuje zajęcia dla różnych grup mieszkańców z uwzględnieniem ich stanu psychicznego i możliwości intelektualnych.

Kulturoterapia

Wychodząc z założenia, że sztuka wzbogaca przeżycia odbiorcy, pracownicy organizują dla mieszkańców imprezy kulturalne poza terenem DPS np.: wyjścia do kina, Pałacu Kultury Zagłębia, bibliotek w Dąbrowie Górniczej - na koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy, imprezy artystyczne. Mieszkańcy nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów, gdyż bilety na imprezy dzięki uprzejmości organizatorów są przeważnie bezpłatne.

Ergoterapia

Terapia przez pracę, uwzględniająca stan zdrowia mieszkańca jest bardzo dobrą formą pożytecznego wypełnienia dnia. Dobrze przemyślana praca uczy współdziałania w grupie, nie pozwala na chorobliwe roztrząsanie swoich dolegliwości, trosk czy kłopotów. W tej formie terapii podstawową zasadą jest dobrowolność i własny wybór mieszkańca co do zakresu prac. Ergoterapia w DPS przejawia się w różnych pracach na rzecz DPS, własnego mieszkania czy otoczenia. Może to być czyszczenie akwarium, pomoc w jadalni, pielęgnacja roślin doniczkowych lub prace ogrodnicze.