41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Norwida 1
tel.: 32 264 23 23
fax: 32 264 23 92
e-mail: dpsdg@poczta.onet.pl
niedziela 14 lipiec 2024
Dostosuj:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej " Pod Dębem" w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – zwane dalej także " Pzp" pn.:„Całodobowe świadczenie usług ochrony osób i mienia w 2024 r. dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” w Dąbrowie Górniczej, ul. Norwida 1”. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, na której dostępne będą wszystkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postępowania :ocds-148610-3ed6c90c-8242-11ee-9aa3-96d3b4440790

1. Termin składania ofert  24.11.2023, godzina 08:00

2. Termin otwarcia ofert:  24.11.2023, godzina 09:00

Dostosuj:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej " Pod Dębem" w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie  art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – zwane dalej także " Pzp" pn.: "Dostawa artykułów spożywczych w 2024r. dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem "w Dąbrowie Górniczej, ul. Norwida 1.” Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, na której dostępne będą wszystkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postępowania :ocds-148610-c3497b71-74a6-11ee-9aa3-96d3b4440790

Numer ogłoszenia :

Ogłoszenie 2023/BZP 00466171/01 z dnia 27 października 2023

1. Termin składania ofert  08.11.2023, godzina 08:00

2. Termin otwarcia ofert:  08.11.2023, godzina 09:00

Dostosuj:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej " Pod Dębem" w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie  art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710   ze zm.) – zwane dalej także " Pzp" pn.:„Całodobowe świadczenie usług ochrony osób i mienia  w 2023 r. dla  Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” w Dąbrowie Górniczej, ul. Norwida 1”. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, na której dostępne będą wszystkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

 

 Identyfikator postępowania :ocds-148610-820ea034-7560-11ed-94da-6ae0fe5e7159

 Numer ogłoszenia :2022/BZP 00025314/02/P 1. Termin składania ofert: 14.12.2022, godzina 08:30

  1. Termin otwarcia ofert: 14.12.2022, godzina 09:00
Dostosuj:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej " Pod Dębem" w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie  art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710   ze zm.) – zwane dalej także " Pzp" pn.:                       "Dostawa artykułów spożywczych w 2023r. dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem "w Dąbrowie Górniczej, ul. Norwida 1.”                                                                                                     Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, na której dostępne będą wszystkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

 Identyfikator postępowania :ocds-148610-27ab56e6-665f-11ed-aea3-5a7c432eaced

 Numer ogłoszenia :2022/BZP 00444184/01   

1. Termin składania ofert: 25.11.2022, godzina 09:00

2. Termin otwarcia ofert:  25.11.2022, godzina 09:30

Dostosuj:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej " Pod Dębem" w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – zwane dalej także " Pzp"                              pn.: "Dostawa artykułów spożywczych w 2023r. dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem "w Dąbrowie Górniczej, ul. Norwida 1.” Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, na której dostępne będą wszystkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postępowania :ocds-148610-27ab56e6-665f-11ed-aea3-5a7c432eaced

Numer ogłoszenia :2022/BZP 00444184/01

1. Termin składania ofert: 25.11.2022, godzina 09:00

2. Termin otwarcia ofert: 25.11.2022, godzina 09:30