"Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód".

Paulo Coelho   

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Pod Dębem"
w Dąbrowie Górniczej  ul. Norwida 1

Przetargi

ROK 2017

OGŁOSZENIE
Odbiór i utylizacja odpadów medycznych
2018 - 2020 

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE
Dostawa artykułów spożywczych w 2018 roku

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


OGŁOSZENIE

Całodobowe świadczenie usług ochrony
osób i mienia w 2018 r.

Informacja o wyborze oferty

OGŁOSZENIE
Dostawa leków dla mieszkańców w 2018 r.

Informacja o wyborze oferty

OGŁOSZENIE

Dostawa artykułów zabezpieczających
nietrzymanie moczu na lata 2018 - 2020

Informacja o wyborze oferty

OGŁOSZENIE
Świadczenie usług pielęgniarskich w 2017 roku

Unieważnienie

ROK 2016 


OGŁOSZENIE
Ochrona osób i mienia w 2017 roku

Informacja o wyborze oferty


OGŁOSZENIE
Odbiór i utylizacja odpadów medycznych
w 2017 roku

OGŁOSZENIE
Artykuły spożywcze na 2017 rok.

Informacja o wyborze oferty

OGŁOSZENIE
Artykuły spożywcze na 2016 rok.
cz. 7 Jaja

Informacja o wyborze oferty