"Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód".

Paulo Coelho   

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Pod Dębem"
w Dąbrowie Górniczej  ul. Norwida 1

Przetargi

Klauzula informacyjna RODO

ROK 2019

OGŁOSZENIE
Zakup środków czystości i materiałów higienicznych na 2019 r.

Informacja z wyboru oferty

Informacja do ogłoszenia

Treść ogłoszenia


OGŁOSZENIE
na dostawę leków dla mieszkańców
na lata 2019 i 2020

Informacja z wyboru oferty


Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE
Artykuły spożywcze w 2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki przetargu


Treść ogłoszenia
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6


OGŁOSZENIE
Ochrona osób i mienia w 2019 roku

Wyniki wyboru oferty


Treść ogłoszenia


Odpowiedź na pytania do ogłoszenia


ROK 2018

OGŁOSZENIE
Odbiór i utylizacja odpadów medycznych
2018 - 2020 

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE
Dostawa artykułów spożywczych w 2018 roku

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


OGŁOSZENIE

Całodobowe świadczenie usług ochrony
osób i mienia w 2018 r.

Informacja o wyborze oferty

OGŁOSZENIE
Dostawa leków dla mieszkańców w 2018 r.

Informacja o wyborze oferty

OGŁOSZENIE

Dostawa artykułów zabezpieczających
nietrzymanie moczu na lata 2018 - 2020

Informacja o wyborze oferty