"Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód".

Paulo Coelho   

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Pod Dębem"
w Dąbrowie Górniczej  ul. Norwida 1

O nas

Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"
w Dąbrowie Górniczej


Strukturę organizacyjną oraz zadania Domu
określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny


Statut

Regulamin Organizacyjny


Misją Domu jest wszechstronna i indywidualna pomoc mieszkańcom w godnym życiu, przeżywaniu i akceptowaniu starości, zachowaniu samodzielności, rozwoju talentów i zainteresowań.  

INFORMACJE PODSTAWOWE:

Rok powstania     - 1983

Liczba miejsc       - 110

Przeznaczenie     - dla osób przewlekle somatycznie chorych

Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i skierowania z gminy właściwej dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej, po uprzednim uzgodnieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

      Budynek Domu Pomocy Społecznej znajduje się niemal w centrum miasta i usytuowany jest w osiedlu mieszkaniowym. Dostęp do budynku jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku nie posiada barier architektonicznych. Wydzielony teren DPS zajmuje powierzchnię 6 719 m², znajduje się tu oprócz budynku mieszkalnego także ogród. Dom zapewnia mieszkania dla 110 osób w pokojach 1 i 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i aneksem kuchennym. Mieszkania wyposażone są w niezbędne meble i sprzęty. Zdarza się, że mieszkanie na życzenie mieszkańca, wyposażone jest w jego prywatne meble i sprzęt. Każdy mieszkaniec posiada klucz do własnego lokum. 
          Podstawowymi aktami prawnymi, na których opiera się program pracy – jest Ustawa o pomocy społecznej oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

Oferta czasu wolnego:

Zajęcia plastyczne

Zajęcia odbywają się w pracowni terapii zajęć plastycznych. Celem zajęć plastycznych jest umożliwienie mieszkańcom wyrażenia przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach, tłumione, oraz odreagowania emocji i napięć.
Zajęcia plastyczne prowadzone są grupowo, a także indywidualnie.

Muzykoterapia

Zajęcia odbywają się w przeznaczonej na ten cel pracowni muzykoterapii.Terapeutka przygotowuje zajęcia dla różnych grup mieszkańców z uwzględnieniem ich stanu psychicznego i możliwości intelektualnych.

Kulturoterapia

Wychodząc z założenia, że sztuka wzbogaca przeżycia odbiorcy, pracownicy organizują dla mieszkańców imprezy kulturalne poza terenem DPS np.: wyjścia do kina, Pałacu Kultury Zagłębia, bibliotek w Dąbrowie Górniczej - na koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy, imprezy artystyczne. Mieszkańcy nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów, gdyż bilety na imprezy dzięki uprzejmości organizatorów są przeważnie bezpłatne.