41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Norwida 1
tel.: 32 264 23 23
fax: 32 264 23 92
e-mail: dpsdg@poczta.onet.pl
poniedziałek 20 wrzesień 2021
Dostosuj:

1. Odwiedziny mieszkańców na terenie budynku DPS przez rodzinę i bliskich są możliwe w wyznaczonym pomieszczeniu w DPS z zachowaniem reżimu sanitarnego, za okazaniem potwierdzenia dwóch dawek szczepień lub negatywnego wyniku testu i po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem socjalnym.

2. Od 15.05.2021 r. umożliwia się odwiedziny Mieszkańców na terenie DPS, poza budynkiem, w ogrodzie w godzinach 10.00 – 12.00 oraz 14.00 – 19.00 z zachowaniem środków ostrożności, w tym:

a) osoby odwiedzające mieszkańców przy wejściu na teren DPS wyrażą zgodę na pomiar temperatury termometrem bezdotykowym, zdezynfekują ręce i złożą oświadczenie o braku kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie, izolacji, zakażoną w związku z COVID –19,

b) osoby odwiedzające i odwiedzane zobowiążą się do przestrzegania reżimu sanitarnego.