41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Norwida 1
tel.: 32 264 23 23
fax: 32 264 23 92
e-mail: dpsdg@poczta.onet.pl
niedziela 14 lipiec 2024
Dostosuj:

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej dostępnych usług i oferty wsparcia mieszkańców w Dąbrowie Górniczej w ramach prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2023-2027. Wzięcie udziału w ankiecie pozwoli określić aktualne potrzeby i oczekiwania poszczególnych grup mieszkańców w zakresie przyszłej realizacji usług społecznych.

Zapewniamy, że badanie jest całkowicie anonimowe, a podane informacje wykorzystane zostaną wyłącznie w celu opracowania zbiorczego raportu, w którym nie będzie możliwości zidentyfikowania pojedynczych odpowiedzi.

 

Link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/dabrowa_gornicza_problemy_spol

 

Termin wypełnienia ankiety: do 19 sierpnia 2022 r.

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i za każdą opinię.