"Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód".

Paulo Coelho   

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Pod Dębem"
w Dąbrowie Górniczej  ul. Norwida 1

Zapowiedzi

Przegląd Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych „PUMA 2018”
25.09.2018 r.

KARTA ZGŁOSZENIA PUMA 2018

Konferencja
pt: "Senior pełnoprawnym obywatelem
Unii Europejskiej"

26.09.2018 r.

Szczegóły wkrótce