"Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód".

Paulo Coelho   

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Pod Dębem"
w Dąbrowie Górniczej  ul. Norwida 1

Zapowiedzi

Piknik Rodzinny
23 maja 2018 r.
w godz. 11.00 - 14.00
w ogrodzie Domu


***

IX Międzynarodowy Przegląd Umiejętności
Artystycznych Amatorskich Zespołów
Seniorów i Osób Niepełnosprawnych "PUMA 2018"
25.09. - 26.09.2018 r. godz. 9.00
Pałac Kultury Zagłębia
Plac Wolności 1
41-300 Dąbrowa Górnicza

KARTA ZGŁOSZENIA PUMA 2018